LIÊN HIỆP HTX M+ VIỆT NAM

 1. DIỄN ĐÀN HTX VIỆT NAM

  DIỄN ĐÀN HTX VIỆT NAM
  1. NỘI QUY DIỄN ĐÀN

   Đề tài thảo luận:
   3
   Bài viết:
   3
   Mới nhất: Nguyên Tắc Hệ Thống HTX M+ admin 30 Tháng tám 2018
   RSS
  2. THÔNG BÁO

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
 2. TIN TỨC, TV

  TIN TỨC, TV
  1. TIN NÔNG NGHIỆP

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  2. YOUTUBE TV

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  3. KHỞI NGHIỆP VÀ KINH DOANH

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
 3. NHÓM CHĂN NUÔI

  Thông tin, hoạt động, kỹ thuật ngành chăn nuôi
  1. GIA SÚC

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  2. GIA CẦM

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
 4. NHÓM TRỒNG TRỌT

  Thông tin, hoạt động, kỹ thuật ngành trồng trọt
  1. RAU CỦ QUẢ

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  2. TRÁI CÂY

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  3. NGŨ CỐC

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  4. HOA, CÂY CẢNH

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  5. TRỒNG RỪNG

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
 5. NHÓM THỦY SẢN

  CÁ, TÔM, CUA, GHẸ, ỐC, BA BA, ẾCH
  1. THỦY SẢN NƯỚC NGỌT

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  2. THỦY SẢN NƯỚC MẶN

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
 6. HTX VÙNG TRUNG DU & MIỀN NÚI BẮC BỘ

  Trung Du & Miền Núi Bắc Bộ gồm 15 tỉnh, diện tích 95.264,4 km², hơn 11 triệu dân
  1. HÒA BÌNH

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  2. PHÚ THỌ

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  3. THÁI NGUYÊN

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  4. TUYÊN QUANG

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  5. BẮC KẠN

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  6. YÊN BÁI

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  7. LÀO CAI

   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   1
   RSS
  8. HÀ GIANG

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  9. LAI CHÂU

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  10. ĐIỆN BIÊN

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  11. LẠNG SƠN

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  12. SƠN LA

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  13. BẮC GIANG

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  14. CAO BẰNG

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
 7. HTX VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

  Đồng Bằng Sông Hồng gồm 8 tỉnh và 2 thành phố, diện tích trên 14.860 km², hơn 21 triệu dân
  1. HÀ NỘI

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  2. BẮC NINH

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  3. HÀ NAM

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  4. HẢI DƯƠNG

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  5. HẢI PHÒNG

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  6. HƯNG YÊN

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  7. NAM ĐỊNH

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  8. THÁI BÌNH

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  9. VĨNH PHÚC

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  10. NINH BÌNH

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
 8. HTX VÙNG BẮC TRUNG BỘ

  Bắc Trung Bộ gồm 6 tỉnh với diện tích khoảng 5,15 triệu ha,trên 10,5 triệu dân
  1. THANH HÓA

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  2. NGHỆ AN

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  3. HÀ TĨNH

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  4. QUẢNG BÌNH

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  5. QUẢNG TRỊ

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  6. THỪA THIÊN HUẾ

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
 9. HTX VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

  Duyên Hải Nam Trung Bộ gồm 8 tỉnh, diện tích hơn 4,5 triệu ha, trên 10 triệu dân
  1. ĐÀ NẴNG

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  2. QUẢNG NAM

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  3. QUẢNG NGÃI

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  4. BÌNH ĐỊNH

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  5. PHÚ YÊN

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  6. KHÁNH HÒA

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  7. NINH THUẬN

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  8. BÌNH THUẬN

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
 10. HTX VÙNG TÂY NGUYÊN

  Tây Nguyên gồm 5 tỉnh ,diện tích gần 5,5 triệu ha, gần 5,7 triệu dân
  1. KON TUM

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  2. GIA LAI

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  3. ĐẮC LẮK

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  4. ĐẮC NÔNG

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  5. LÂM ĐỒNG

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
 11. HTX VÙNG ĐÔNG NAM BỘ

  Đông Nam Bộ gồm 1 thành phố, 5 tỉnh, diện tích hơn 2,3 triệu ha, hơn 16,7 triệu dân
  1. HỒ CHÍ MINH

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  2. BÀ RỊA - VŨNG TÀU

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  3. BÌNH DƯƠNG

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  4. BÌNH PHƯỚC

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  5. ĐỒNG NAI

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  6. TÂY NINH

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
 12. HTX VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

  Đồng Bằng Sông Cửu Long gồm có 1 thành phố và 12 tỉnh, diện tích hơn 4 triệu ha, hơn 17 triệu dân
  1. CẦN THƠ

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  2. AN GIANG

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  3. CÀ MAU

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  4. BẠC LIÊU

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  5. SÓC TRĂNG

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  6. TIỀN GIANG

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  7. KIÊN GIANG

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  8. BẾN TRE

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  9. LONG AN

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  10. ĐỒNG THÁP

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  11. TRÀ VINH

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  12. VĨNH LONG

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS