XIN CHÀO

VỀ Hợp tác xã

Sau hơn 2 năm phát triển, HTX Thanh Niên Tiên Phương đã hình thành nền tảng con người vững chắc, cùng với sự giúp đỡ từ các cơ quan, chính quyền phát động các chương trình cùng nông dân sản xuất, tiêu thụ nông sản trong dịch covid-19 tại huyện Chương Mỹ, tiếp cận hàng nghìn lượt người tiêu dùng tại khu vực xã Tiên Phương và vùng lân cận.

Xem thêm

Hệ thống điểm bán hàng

ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN THÔNG TIN

Bạn muốn kết nối – hợp tác với chúng tôi, liên hệ để nhận thông tin mới nhất?